ฉีดวัคซีนเถอะครับ เจ็บน้อยกว่าอกหักเยอะเลย

254

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า