จูงมือกันเดิน…รณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก

761

         จาก “ลด” สู่ “งดรับ” เดินหน้าขยับเลิกใช้ถุงพลาสติก   พี่ๆครูหมวกแดง ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ และพี่ๆ ชป.กร.4314 ร่วมกันเดินรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก ในโรงเรียน และชุมชน ร่วมกับน้องๆโรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี บริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียน

         โดยโรงเรียนบ้านบางราพาได้จัดกิตดรรมเดินรณรงค์ “การ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนและชุมชน” เพื่อสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงภัยของถุงพลาสติกที่ทำให้โรงเรียน ชุมชน สิ่งแวดล้อม โลกของเราที่เกิดปัญหาการทิ้งขยะในลำคลอง และไหลลงส่งสู่ทะเลทำให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และสัตว์ทะเลบาดเจ็บและตายจากการกินขยะหรือติดกับขยะที่ทุกคนทิ้ง

         โรงเรียนบ้านบางราพา พื้นที่ทั้งหมดติดกับคลอง และทะเล โรงเรียนจึงร่วมกันเดิน รณรงค์ให้ชุมชนบ้านบางราพา เลิกใช้ถุงพลาสติก และหันกลับมาใช้ถุงผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นขยะมูลฝอยที่จะไหลลงสู่ทะเลเพื่อจะรักษาท้องทะเลที่สวยงามให้อยู่ได้นานตลอดจนชั่วลูกชั่วหลาน

ยิ้มละไมชายแดนใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า