ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.10 และ ฉก.นย.ทร.33

264

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป การสับเปลี่ยนกำลัง, การปฏิบัติงานของหน่วย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบริโภคให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามกองร้อยทหารพราน ประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 1012 และ กองร้อยทหารพรานที่ 1006 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลดังกล่าว

          จากนั้นเวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป การรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, การปฏิบัติงานของหน่วย นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามกองร้อยปืนเล็กหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ 33 ประกอบด้วย กองร้อยปืนเล็กที่ 3 และ กองร้อยปืนเล็ก 4 เพื่อมอบสิ่งของบริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล

          ทั้งนี้ พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สั่งการเน้นย้ำกำลังพลทุกหน่วย ให้ดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยให้เพิ่มความระมัดระวังการตอบโต้ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในการก่อเหตุทุกรูปแบบ เช่น การใช้ระเบิดขว้างแบบไปป์บอมต่อฐานฯ, การก่อเหตุต่อเป้าหมายอ่อนแอ รวมทั้งให้หน่วยเปิดแผนยุทธการเชิงรุกของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เพื่อควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยต่อไป และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า