รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “จังหวัดยะลาฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมพร้อม Sand box Safety zone in School” ออกอากาศวันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 12.00 – 12.30 น. ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5

291

          บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่นักเรียน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School มาตรการการเปิดสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจปลอดภัยไร้เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกันจัดขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “จังหวัดยะลาฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมพร้อม Sand box Safety zone in School” ออกอากาศวันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 12.00 – 12.30 น. ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า