แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2564 ขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลารับราชการ

664

          วันนี้ (27 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2564 ของกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ เพื่อให้ผู้ที่อำลาชีวิตราชการทหาร ครบกำหนดเกษียณอายุราชการได้มีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพล ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทัพบกมีการพัฒนา สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไป ทั้งนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 56 นาย โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

          โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ตลอดจนให้โอวาทและกล่าวขอบคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ได้สร้างเกียรติประวัติ และคุณงามความดีอันเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบกเสมอมา กองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 รู้สึกอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านต้องเกษียณอายุราชการ และเชื่อได้ว่าความรู้ ความสามารถที่ทุกท่านมียังคงสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมือง และประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่อง คุณงามความดีที่ได้พากเพียร สร้างสมไว้ให้กับกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ยังคงจารึกในความทรงจำตลอดไป ในส่วนของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41 นั้น ขอขอบคุณที่ได้ดูแลน้องๆ เยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้ก็จะได้กลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

          ด้านพลตรี อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล ผู้แทนของข้าราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางราชการได้ประกอบพิธีอันมีเกียรติ และกรุณามอบของที่ระลึกให้ในวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความรู้สึกผูกพันต่อหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนข้าราชการที่เคยร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าวันแรกที่พ้นจากการรับราชการ พ้นจากงานที่เคยปฏิบัติ และห่างจากเพื่อนๆที่เคยร่วมงาน อาจทำให้รู้สึกว้าเหว่ แต่ขอยืนยันว่าหลังจากนี้ไปจะยังคงปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี และพร้อมที่จะกลับมาช่วยเหลือทางราชการ เพื่อนอยู่เสมอ ขอขอบคุณ และขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงานแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า