เจ้าหน้าที่ตรวจพบการลักลอบตัด ‘ต้นตะเคียน’ อายุนับ 100 ปี บนเขาเมาะแต ต้นน้ำสายบุรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

333

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่แผนกภัยความมั่นคง กองปฏิบัติการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพราน 4916 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บนเขาเมาะแต ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแม่น้ำสายบุรี เขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร พ.ศ.2484 หลังรับแจ้งจากสายข่าวว่ามีขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อาศัยช่วงเปลี่ยนกำลังและช่วงสิ้นปีงบประมาณ เข้าพื้นที่ไปตัดไม้หวงห้ามต่อเนื่อง ปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถึงเหนือฝายกั้นน้ำ ได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ดัง 2 – 3 เครื่อง จึงไปตรวจสอบตามต้นเสียง ก่อนพบกลุ่มบุคคลกำลังลักลอบตัดต้นตะเคียนชันตาแมวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม เมื่อแก๊งมอดไม้เห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง

       จากการเข้าตรวจบริเวณดังกล่าว พบว่า มีการลักลอบตัดต้นตะเคียนชันตาแมว จำนวน 15 ต้น โดยต้นใหญ่จะมีขนาดตอ 760 เซนติเมตร 720 เซนติเมตร และ 700 เซนติเมตร ที่เหลือเฉลี่ยขนาดตอ 100 – 500 เซนติเมตร แต่ละต้นอายุนับร้อยปี บางต้นมีการแปรรูปไม้นำออกจากพื้นที่ไปแล้ว ส่วนบางต้นที่กำลังตัดโค่นอยู่ระหว่างการแปรรูป ซึ่งเจ้าหน้าที่พบไม้แปรรูป เฉลี่ยกว้าง 12 – 16 เซนติเมตร จำนวน 49 แผ่น และพบไม้ซีก ขนาด 50 – 60 เซนติเมตร หนา 20 – 60 เซนติเมตร ยาว 600 – 1,500 เซนติเมตร อีกจำนวน 5 ซีก และยังพบต้นตะเคียนชันตาแมว ที่เพิ่งถูกตัดโค่นใหม่ๆ ยังไม่ได้แปรรูปอีก 1 ต้น ขนาด 400 เซนติเมตร ยาว 1,700 เซนติเมตร

     จากการตรวจสอบโดยรอบ พบว่า ผู้ก่อเหตุเพิ่งหลบหนีไปได้ไม่นาน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง คาดว่าไม้ทั้งหมดเป็นออเดอร์จากกลุ่มนายทุนที่กว้านซื้อไปทำเฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบ โดยต้องการเฉพาะไม้ตะเคียนชันตาแมวเท่านั้น และหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ยึดไม้ทั้งหมดไปเก็บไว้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ก่อนให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำผิด ลักลอบตัดไม้ และแปรรูปไม้

      เบื้องต้นถือเป็นการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11 ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ เผาหรือทำอันตรายโดยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่า จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 48 ประกอบคำสั่ง คสช.ที่ 106/57 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่า และมาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

      หากพบเห็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า