มาตรการควบคุมและกำกับดูแล ภายหลัง พืชกระท่อมได้ทำการปลดล็อก ให้พ้นจากความผิด ยาเสพติดประเภทที่ 5 

1366

        พืชกระท่อม ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป ภายหลังกระทรวงยุติธรรม ปลดล็อกให้ พืชกระท่อม ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ แต่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลกำหนดข้อคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะขอใบอนุญาต

มาตรการควบคุมและกำกับดูแล

        ข้อ 1.ห้ามขายใบ น้ำ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ สตรีมีครรภ์ และสตรีที่กำลังให้นมบุตร ฝ่าฝืนมีโทษปรับผู้ขายไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อ 2.ห้ามขายในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก ฝ่าฝืนมีโทษปรับผู้ขายไม่เกิน 50,000 บาท

ข้อ 3.ห้ามผู้ใดก็ตามบริโภคใบหรือน้ำกระท่อมที่ผสมกับยาเสพติดให้โทษ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

มาตรการควบคุมและกำกับดูแล ในเชิงอุตสาหกรรม

        การขาย นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อมต้องได้รับใบอนุญาตจากภาครัฐ เพื่อปลูกและขายพืชกระท่อมมีอายุ 5 ปี ใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกมีอายุ 1 ปี

“พืชกระท่อม เป็นยาสมุนไพร ไว้ดื่มเพื่อทำงาน หรือมีไว้รักษาโรค อย่านำไปใช้ในทางที่ผิด”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า