ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ ส.ค. – ก.ย.๖๔ ( ครั้งที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒๐,๗๖๐.๐๐ บาท )

294

ศูนย์สันติวิธี