กิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มด้วยวัคซีน COVID-19 Smile and Strong Together YAHA”  ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

349

        ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาตอง หมู่ที่ 5 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (ชป.กร.ฯ) ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอยะหา, สาธารณสุขอำเภอยะหา และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มด้วยวัคซีน COVID-19 Smile and Strong Together YAHA”  โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ารับ “การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19” เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการในการ “ล็อคดาวน์” ตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ร่วมให้การสนับสนุนอาหารว่าง โรตี,นมชมพูเย็น เพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมฉีดวัคซีนอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า