ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๔ ( เดือน ส.ค.๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒๒,๑๔๘.๒๗ บาท )( ๕๖๑,๘๕๒.๐๓ บาท )

304

ศูนย์สันติวิธี