ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑๔,๗๒๘.๐๐ บาท )

290

ฉก.อโณทัย