ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๐๒,๓๐๘.๐๐ บาท )

54

ฉก.อโณทัย