กองร้อยทหารพรานที่ 4203 สนับสนุนนำผู้ป่วยเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษา COVID-19

702

        ที่ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4203 จัดกำลังพล ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลยะหริ่งในการ รับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเป็นการแบ่งเบาภาระของบุคลกรทางการแพทย์ ช่วยเหลือประชาชน จากการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) มาเข้ารับการรักษาตัวยังโรงพยาบาลยะหริ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามนโยบายของกองทัพบก

        ทั้งนี้ ทางกองทัพบกได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุน และเตรียมการรองรับความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ได้เสียสละดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ทหารพร้อมเคียงข้างประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า