แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลเน้นย้ำควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ควบคู่กับมาตรการป้องกัน covid 19

384

        วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2564 ) เวลา 11.00 น. ที่ทำการทางยุทธวิธี  กองร้อยทหารพรานที่ 4215 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 (ฐานย่อย บ้านในโน) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนมอบนโยบาย แนวทางการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจต่อพี่น้องประชาชน ไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างใกล้ชิด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ก่อนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป โดยมีพันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42, กำลังพล และส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำเรื่องการติดตามบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุ ให้กำลังพลปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา รอบคอบ ไม่ประมาท การปฏิบัติงานในพื้นที่กำลังพลต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ เข้าถึงแหล่งข่าว ใช้ประสบการณ์ที่มีเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานรู้จักการคิด วิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พลิกแพลงสถานการณ์อย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักการประสานการทำงานอย่างครอบคลุม ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำในพื้นที่ และกำลังภาคประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า