ทหารพรานหญิง แปรรูปมังคุด ให้กำลังพลในหน่วยได้รับประทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

142

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ ทางหน่วยจึงได้ดำเนินการรับซื้อผลผลิต เช่น เงาะ ทุเรียน และมังคุดจากพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

        หมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จึงนำมังคุดที่ได้ มาแปรรูปเป็นมังคุดกวน โดยใช้เวลาที่เว้นว่างจากภารกิจมาช่วยกันทำมังคุดกวนเพื่อเป็นการแปรรูปผลไม้ให้เก็บไว้รับประทานได้นาน และมอบให้กับกำลังพลในหน่วยได้รับประทาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า