ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยพิธีกร รายการ ของดีบ้านฉัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท )

280

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.