ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยพิธีกร รายการ จับกระแสแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท )

274

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.