ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท )

372

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.