กองทัพบกจับมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ “ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้” รับซื้อผลผลิตล็อตแรก 50 ตัน เตรียมจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม “ohlala” ทาง ททบ. 5 บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรช่วงวิกฤติโควิด-19

211

        จากปัญหาผลผลิตมังคุดภาคใต้ล้นตลาด ราคาตกต่ำลงอย่างมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณการซื้อลดลง และไม่สามารถส่งออกได้ตามปกติ โดยเฉพาะเมื่อผลผลิตได้เวลาเก็บเกี่ยว แต่ไม่มีแรงงานจำนวนมากพอมาช่วยเก็บ ทำให้ผลผลิตเน่าเสียคาต้น จนชาวสวนต้องปล่อยทิ้งคาสวน

        เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้ พลเอก ณรงค์พันธุ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก จึงได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เร่งดำเนินการช่วยเหลือ พี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยผสานความร่วมมือกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เข้ารับซื้อมังคุดจากเกษตรกร ล็อตแรกจำนวน 50,000 กิโลกรัม หรือ 50 ตัน เพื่อนำไปจำหน่าย

        ล่าสุด พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 22 ค่าย ให้เข้าทำการสำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะชาวสวนมังคุดและให้เร่งเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยให้มณฑลทหารบกที่ 41, 44 และ 45 จัดรถยนต์บรรทุกทางทหาร จำนวน 18 คัน เข้าลำเลียงมังคุด จำนวน 50,000 กิโลกรัม จากสวนของเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ผ่าน ช่องทาง “รายการเมืองไทยใหญ่อุดม” รวมทั้งจะมีการจำหน่าย ในแพลตฟอร์ม “ohlala” ในรูปแบบ ไลฟ์สดจำหน่ายมังคุดผ่านอีคอมเมอร์ โดย ททบ. 5 ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ มีนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกิจกรรม ซึ่งขณะนี้มีผู้สั่งจองมังคุดมาแล้ว เกินกว่า 50 ตัน

        ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 จะเข้าไปช่วยรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรทุกวันหมุนเวียนกันทุกหน่วย จนกว่าสถานการณ์มังคุดล้นตลาดจะคลี่คลาย ให้เกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้ได้มีรอยยิ้มอีกครั้ง

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดภาคใต้

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า