ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง งบอำนวยการและบริหารงานรายการจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๖๐,๔๓๓.๘๗ บาท )

253
640721-004

ฉก.อโณทัย