ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ( รถยนต์ ) งบซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ จำนวยน ๒ คัน ของหน่วย ศกบ.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๓๓,๘๕๓.๐๔ บาท )

134
640721-002

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.