ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน ส.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงินทั้งสิ้น 93,000.00 บาท)

178

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.