ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ร้อย.สห.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๗,๑๙๙.๐๐ บาท )

259

ฉก.อโณทัย