ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ร้อย.สห.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๐๕๓.๐๐ บาท )

268

ฉก.อโณทัย