ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย บทบ.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๓๘๐.๐๐ บาท )

352

ฉก.อโณทัย