“เรามักจะมี…ความสุขทุกครั้ง เวลาที่เราได้ช่วยเหลือกัน ถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักกัน แต่เรายินดีที่จะช่วยเหลือ ประชาชนของเราทุกคน ด้วยความเต็มใจ”

328

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า