ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางและแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘๘,๗๔๔.๐๐ บาท )

251

บก.ควบคุม อส.จชต.