ช่วยเหลือประชาชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยผลผลิตทางการเกษตร สู้ภัย COVID-19 ไปพร้อมกัน

370

    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งหน่วยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำ ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบที่ 3 และเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่

    สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่รับซื้อมานั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินการแพ็คใส่ถุงเป็นชุด ๆ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชน โดยนำมาแบ่งปันแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านหน้า กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบที่ 3 ซึ่งในช่วงนี้หน่วยทหารของกองทัพบกจะได้นำผลผลิตออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

#ยกการ์ดไว้เราจะFight ไปด้วยกัน

#ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#SATUPADU เราคือพี่น้องกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า