แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมแม่บ้าน เดินสายเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชายแดน เสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติภารกิจรักษาเมืองควบคู่โรคระบาด

332

    วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ซึ่งได้รับบาดจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง ขณะที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพราน 4804 ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมาย บริเวณเขาบูเก๊ะซามาเลีย บ้านดอเฮะ หมู่ที่ 3 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมป่วยและเงินบำรุงขวัญ ให้แก่กำลังพลที่เข้าพักรักษาตัวยังโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ต่อไป ต่อมา แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ และกำลังภาคประชาชน ประจำพื้นที่ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยเมืองควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ตามแนวชายแดน ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

    โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงเน้นนโยบาย และมาตรการให้กำลังทุกภาคส่วน บูรณาการการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และไม่ผ่านกระบวนการควบคุมโรค ซึ่งอาจจะนำพาเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่ โดยกล่าวว่า  “เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังกันอีกครั้ง ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน และกำลังภาคประชาชน เฝ้าระวังคุมเข้มตามแนวชายแดนในทุกมิติ สกัดกั้นการเข้าออกของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทุกช่องทาง ควบคู่กับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขที่ได้ดำเนินการเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้มีกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มที่มีรายงานให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ไม่ให้หลุดรอดไปแพร่ระบาดในวงกว้างเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทึกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจจนสำเร็จลุล่วง จนกว่าเชื้อจะหมดลง และต้องระมัดระวังป้องกันตนเองจากเชื้อโรคด้วย เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชน ตระหนักถึงมาตรการป้องกันที่เคร่งครัดมากกว่าคนอื่น เพราะมันคือหน้าที่ จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจว่าเราเองไม่ได้เป็นตัวกระจายของเชื้อ และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ไปด้วยกันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า