CAMP 35 สร้างชีวิตใหม่ คืนคนดีสู่สังคม

209

หากคุณกำลังสงสัยว่า  คนในครอบครัวของคุณกำลังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คุณสามารถส่งไปบำบัดได้ที่ CAMP 35 ติดตามชมได้จากคลิปกันเลย

 

CAMP 35 สร้างชีวิตใหม่ คืนคนดีสู่สังคม

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า