“รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” เพื่อสุขภาพหัวใจของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

359

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น โดยเครื่องตรวจวัดหัวใจไฟฟ้า (EKG) ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เป็นผู้ดำเนินให้บริการทางการแพทย์ และให้บริการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตามโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ซึ่งมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการตรวจร่างกายเบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องตรวจวัดหัวใจไฟฟ้า (EKG) ตรวจโรคทั่วไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งยังได้มอบยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ในเรื่องปัญหาสุขภาพ และการดูแลสุขภาพอีกด้วย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ทหารได้มาให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ และอยากให้มีการสานต่อโครงการดังกล่าวไปอีกหลายๆพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

รักษ์หัวใจชายแดนใต้

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า