ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

372

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า