ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน พ.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔,๘๘๐.๐๐ บาท )

23

กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้