ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยพิธีกร รายการ จับกระแสชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท )

338

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.