ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและปรับปรุงป้ายพระฉายาลักษณ์ ของ ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (91,000.00)

158

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.