ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร การซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (271,100.00)

714

640405-001

ฉก.อโณทัย