พิธีเปิดงานศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 30  ส่งเสริมการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่

829

  พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ณ มัสยิดมูการ์ร่ม บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารายได้สมทบทุนในการศึกษา โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.วิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ร.ต.ต. ดร.โกมล ดุมลัดกษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ฮัจญีวิชิต หวันหยี อิหม่ามมัสยิดมูการ์ร่ม และ พ.ต.อ.พีรชาติ ป้อมบุญมี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล  ให้การต้อนรับ

  พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงานศึกษาสัมพันธ์ในครั้งนี้ และยังเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ในการหารายได้เพื่อสนับสนุน ครู และเครื่องมือทางการศึกษาของชุมชนบ้านบางเทา อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้ในหลายๆ พื้นที่ เพื่อส่งเสริมการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่

  สำหรับมัสยิดมูการ์ร่ม ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุนทร ตลาดบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูก็ต ซึ่งมีศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม เป็นสถานศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า