พบปะให้กำลังใจผู้พิการในพื้นที่ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา “ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

1180

    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวประชาชนกลุ่มเปราะบางของ นายฮาซัน  มะอูมา และ นายฟีกีย์  มะอูมา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และสติปัญญา  ณ  บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และครอบครัวนางตีเมาะ  ตาแล คนชราและพิการทางการเคลื่อนไหว  ณ  บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือขั้นต้น มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

    สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้พิการ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนืองในทุกพื้นที่ของอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

    ทั้งนี้ด้านครอบครัวของทั้ง 2 ครอบครัว ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#ทหารมีไว้ทำไม  #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน  #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า