เตรียมพร้อมรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมาร์

530

        พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงตรวจความพร้อมตามแผนรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ โดยได้มีการจัดเตรียมพื้นที่แรกรับและพื้นที่พักรอชั่วคราว ไว้ในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ของจังหวัดระนอง และชุมพร ประกอบด้วย อ.เมือง,อ.ละอุ่น,อ.กระบุรี จ.ระนอง และ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ทั้งนี้เพื่อให้ทุกส่วนได้เตรียมการได้อย่างทันท่วงทีและมีการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสถานการณ์ทางฝั่งประเทศเมียนมาร์มีผู้ได้รับผลกระทบอพยพมาก็สามารถรองรับดูแลได้

        ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี กล่าวว่า สำหรับการเตรียมพร้อมรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เมียมาร์ จะมีการแยกกลุ่มคนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนไทย กลุ่มที่สองคือ กลุ่มประชาชนเมียนมาร์ และกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มผู้นำและนักการเมือง  ซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง โดยใช้พื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นพื้นที่แรกรับ เป็นพื้นที่คัดแยก และคอยดูแลจนกว่าสถานการณ์ในประเทศของเขาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วจะดำเนินการผลักดันกลับทันที ตามช่องทางที่ถูกต้อง ขอประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องกังวล  ถ้าเกิดมีการทะลักเข้ามา เรามีแผนพร้อมรับมืออยู่แล้ว ไม่มีหลุดรอดไปตามแนวชายแดนออกไปได้ และ ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ก็จะลงมาตรวจพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร เพื่อดูการเตรียมพร้อมของพื้นที่และสถานที่รองรับการเดินทางเข้ามาของประชาชนชาวเมียนมาร์อีกครั้ง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองกำลังเทพสตรี