ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕,๘๗๐.๐๐ บาท )

569

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.