องคมนตรี เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

150

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว อส.มะซอบรี แวสามะ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

    ในการนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี ที่ทรงห่วงใย เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ แก่ครอบครัว

     จากนั้น เวลา 10.30 น. องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมายัง โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียน อาสาสมัครทหารพรานอุมา ฮาแว สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณบ้านบางมะรวด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง กองร้อยทหารราบที่ 15314 หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัส ความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีต่อเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมพบปะ พูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจ ตลอดจนกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง