ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน สืบสานประเพณีไทย – จีน ตามแนววิถีใหม่ ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 19.10 น. ทาง ททบ.5

1372

ผลิตรายการโดย ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า