อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย-พันธุ์ปูม้า รวม 8 แสนตัวลงสู่ทะเล

841

    หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, รักษาราชการแทนนายอำเภอไม้แก่น, สภ.ไม้แก่น, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ใหญ่บ้าน, ครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนรวม 800,000 ตัว ประกอบด้วย ลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 600,000 ตัว และลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 200,000 ตัว ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลงสู่ทะเลบริเวณหาดบางสาย บ้านละเวง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

    สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ คุณค่า และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนพื้นที่อีกด้วย

#หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า