แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไหว้พระ เวียนเทียนร่วมกับพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันมาฆบูชา

831

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ เนื่องใน วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ก่อนร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่นและเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการดูแลด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า