ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (สป.ในท้องถิ่น) สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก (604,454.77)

345

640219-003

ฉก.อโณทัย