ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (สป.ในท้องถิ่น) งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (694,804.50)

339

640219-001

ฉก.อโณทัย