ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชน ตามโครงการ “ช่วยเหลือผู้ยากไร้”

681

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ, ช่างโยธาส่วนตำบลตะโละดือรามัน, ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน และผู้นำท้องที่ เร่งมือเดินหน้าให้การช่วยเหลือนายซาการียา อะแด อายุ 77 ปี ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 90 บ้านโตะแน หมู่ที่ 9 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยการซ่อมแซมที่พักอาศัย ตามโครงการ “ช่วยเหลือผู้ยากไร้” ซึ่งนายซาการียา อะแด เป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน จึงได้รับคัดเลือกในการให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยในขั้นต้น สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

        ทางด้าน นายซาการียา  มีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณทุกส่วนราชการในพื้นที่ ที่คอยให้การช่วยเหลือที่ดีเสมอมา

อะไรก็ได้ที่ทำแล้วประชาชนมีความสุขเราก็จะทำ

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า