พิธีปิดการอบรมตำรวจชุมชน ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา นำร่องพื้นที่แรกของโครงการ

1335

        พลตำรวจตรี ทินกร  รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน สถานีตำรวจชุมชนบาละ (สภ.กาบัง) ซึ่งสถานีตำรวจภูธรกาบังได้จัดทำโครงการการอบรมตำรวจชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนสามารถแจ้งเบาะแสทั้งปัญหาทางด้านยาเสพติดและด้านความมั่นคงได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน

        สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน เป็นการนำร่องของโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนได้ดูแลพื้นที่ของตนเองให้ปลอดเหตุ ปลอดภัย สร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งการอบรมใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยการอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การเรียนรู้ข้อกฎหมาย / ยาเสพติด / การฝึกยุทธวิธีป้องกันตัว / การควบคุมการจราจร /การยิงปืน และการสังเกตุวัตถุ บุคคลต้องสงสัย รวมทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้า โดยเน้นความปลอดภัยตนเองเป็นหลัก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการดูแลให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ทั้งด้านยาเสพติดและด้านความมั่นคง ตลอดจนเป็นการลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน

        ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ยังได้ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนบาละ (นำร่องสถานีตำรวจย่อย) ในพื้นที่ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ขอบคุณข่าวจาก โฆษกชาวบ้าน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า