ตรวจเยี่ยมความพร้อมของกำลังพล

1250

        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง ประจำปี 2564 ณ สนามฝึก ม.พัน.16 พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า