ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (160,000.00)

529

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.